هادی رشادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هادی رشادی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد