مهسا سدهیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهسا سدهیان

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
منشی شرکت سیال صنعت کادوس 1393/3 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر علوم
– کارشناسی – معدل: 15.60
پیام نور 1389 - 1394