طوبی درج

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: طوبی درج

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول حقوق و دستمزد شرکت کیسون 1388/9 -
حسابدار و مسول اداری شرکت آرامنده موج 1385/12 - 1388/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری بازرگانی
– کاردانی – معدل: 17.56
مدیریت صنعتی اهواز 1382 - 1384