لاله شمخالی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: لاله شمخالی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس پشتیبانی کامپیوتر فرآیند سازان ناهید 1387/5 - 1387/10
سرپرست پشتیبانی نرم افزار ها فناوری اطلاعات فارسیکام 1390/8 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 15.00
موسسه هادی 1384 - 1387
کامپوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 16.06
کارآموزان چالوس 1387 - 1389