مهران قره داغی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهران قره داغی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 13.00
هشتگرد 1388 - 1394