محمد خان محمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد خان محمدی

محل سکونت: تهران - شهرری

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر داخلی فرهنگسرای سفید 1392/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فنی
– دیپلم – معدل: 15.00
1389 - 1392