منصوره زارعی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: منصوره زارعی

محل سکونت: گلستان - گرگان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس مامایی بیمارستان صیاد شیرازی 1390/3 - 1392/5
کارشناس مامایی دانشگاهآزاد اسلامی گرگان 1390/6 - 1394/6
پرستاری درمانگاه خصوصی 1392/7 - 1393/5
پرستاری مراکز ترک اعتیاد 1392/8 - 1392/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مامایی مامایی
– کارشناسی – معدل: 16.61
دانشگاه ازاد گرگان 1385 - 1389