پرستو تاجیک

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پرستو تاجیک

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران خاک و پی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
شهیربهشتی 1389 - 1393