حمیدرضا اقایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیدرضا اقایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نماینده پیمانکار و معاون مدیر عامل شرکت رامکو 1387/11 -
برنامه ریز نیروی انسانی پالایشگاه اصفهان 1388/7 - 1388/9
برنامه ریزی پروزه پالایشگاه اصفهان 1389/3 - 1389/5
برنامه ریزی واحد برنامه ریزی تعمیرات پالایشگاه اصفهان 1392/6 - 1392/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
– کارشناسی – معدل: 15.49
تهران شمال 1388 - 1393