زهرا حضرتی یادکوری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا حضرتی یادکوری

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس کنترل پروژه شرکت فناپ 1393/6 - 1393/12
کارشناس کنترل پروژه شرکت ECC 1393/2 - 1393/5
مدیر دفتر فنی شرکت نمایشگاه بین المللی شیراز 1390/12 - 1391/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تحلیل سیستم
– کارشناسی – معدل: 15.50
دانشگاه آزاد شیراز 1385 - 1390
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.50
دانشگاه شیراز 1391 - 1393