سعید نصیرپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید نصیرپور

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس شبکه رمیس 1390/11 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 16.58
آزاد 1384 - 1388