داود ژیان تاش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: داود ژیان تاش

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیرعامل ریگان خودرو 1389/4 - 1391/4
معاون بازرگانی خودروسازان ارگ ستاره 1389/1 - 1391/12
مدیر امدر پیمان گروه صنعتی ملی 1385/3 - 1387/5
معاون بازرگانی آکام بتون 1383/4 - 1385/3
مدیرعامل باهر خودرو 1382/1 - 1383/4
مدیر برنامه ریزی و مواد شرکت ارج 1380/4 - 1382/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تکنولوژی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 17.48
علم و صنعت ایران 1365 - 1368