کبری لک

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کبری لک

محل سکونت: لرستان - دورود

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دفترفنی اصالت 1391/4 - 1392/1
دفترفنی بهپویان صنعت ساختمان 1393/11 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 14.46
واحد دورود 1388 - 1393