هدیه سایان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هدیه سایان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک حسابدار بهروان 1393/1 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 14.35
پیام نور 1386 - 1391