اذین غمی پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اذین غمی پور

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پرسنل آزمایشگاه شرکت لبنیات پالکام 1392/1 - 1392/8
کارمند اداری شرکت طراحی وبسایت نونگار 1392/9 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 15.00
ورامین 1389 - 1393