فروغ زارعان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فروغ زارعان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس تحقیق و توسعه تکنولوژی محصول شرکت پارس پامچال 1393/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی پلیمر رنگ
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.70
صنعتی امیرکبیر 1385 - 1389