مهشید پوسلیک

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهشید پوسلیک

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت ایثارگران عصرقایم 1384/11 - 1387/4
حسابدار شرکت روزنامه همشهری 1387/4 - 1392/2
حسابدار شرکت فن آوری الکترونیک یارا 1392/4 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 14.00
رودهن 1380 - 1384