علی زارعی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی زارعی

محل سکونت: همدان - همدان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 14.15
همدان 1390 - 1392