نگار صفارخیاطیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نگار صفارخیاطیان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دستیار حسابدار شيشه راد 1393/3 - 1393/6
كارآموز بيمارستان مهر 1393/6 - 1393/9
دفتردار-بازاریاب-فروش شرکت اطلس 1394/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسى پزشكى بالینى
– کارشناسی – معدل: 16.00
واحد پزشكى تهران 1389 - 1393