سید مهیار میرا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید مهیار میرا

محل سکونت: گلستان - گرگانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس شرکت کشاورزی و دامپروری ران 1393/4 - 1393/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی منابع طبیعی (شیلات) تکثیر وپرورش آبزیان
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.83
واحد قائمشهر 1388 - 1390