مژگان شفیعی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مژگان شفیعی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس ازمایشگاه داروسازی زیست تخمیر و زیست گسترش فارمد 1394/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی میکروبیولوژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.80
علوم و تحقیقات خراسان رضوی 1390 - 1393
زیست شناسی میکروبیولوژی
– کارشناسی – معدل: 15.45
ارومیه 1387 - 1390