حمیده رنجبری کی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیده رنجبری کی

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارآموزی /کنترل کیفیت هواپیما سازی هسا 1391/3 - 1391/5
سرپرست تضمین کیفیت مجتمع فولاد پردیس صنعت 1392/8 - 1393/12
تضمین کیفیت /آموزش / منابع انسانی کارخانه چای محسن 1392/12 - 1392/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع تولید صنعتی
– کارشناسی – معدل: 13.77
پیام نور مرکز اصفهان 1387 - 1391