اسد امرایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اسد امرایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست حسابداری فروش گلپخش اول 1390/2 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 15.27
دانشگاه ازاد 1384 - 1388