يوسف رستمى

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: يوسف رستمى

محل سکونت: هرمزگان - بندرعباس

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر شركت چاى گلستان 1379/4 - 1382/9
مدیر شركت لبنى كاله 1382/9 - 1386/2
مدیر شركت لبنى رامك 1386/5 - 1390/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانى
– کارشناسی – معدل: 14.25
قشم 1382 - 1388