زضا عبدی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زضا عبدی زاده

محل سکونت: ایلام - ایلام

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق کنترل وابزاردقیق
– کارشناسی – معدل: 15.20
دانشکده شماره یک ساری 1391 - 1393
برق برق صنعتی
– کاردانی – معدل: 17.58
دانشکده فنی ایلام 1388 - 1391