فاطمه کمیجانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه کمیجانی

محل سکونت: قم - قم

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند شرکت بافتیران 1391/6 - 1392/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
رادیولوژی رادیوگرافی
– کارشناسی – معدل: 18.75
علوم پزشکی تهران 1391 - 1395