مریم درگاهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم درگاهی

محل سکونت: خراسان رضوی - چناران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.00
فناوری های نوین قوچان 1391 - 1394