مرجان صفرطرقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرجان صفرطرقی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس تولید شرکت فلات سنگ آسیا 1392/2 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدییت صنعتی
– کارشناسی – معدل: 14.00
مرکزی 1386 - 1391