علی محامدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی محامدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد