مهدی عباسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی عباسی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیرفروش شرکت سبزآفرینان 1387/11 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی – معدل: 14.81
زنجان 1386 - 1390