.....وحید ......

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: .....وحید ......

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست ابنیه ارم کیش 1389/11 - 1393/5
مسوول کنترل کیفیت شرکت راه گستر امید صرم 1388/6 - 1392/10
طراح اهرام گستر 1388/4 - 1389/2
مجری ساخت آپارتمان شخصی 1392/7 - 1394/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 13.85
سپیدان 1382 - 1387
معماری معماری
– کاردانی – معدل: 13.50
تبریز 1382 - 1385
معماری معماری
– کارشناسی ارشد – معدل: 14.05
مرکزی 1392 - 1394