بهرام رستمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهرام رستمی

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر مقیم مهندسی مرزبانی کردستان 1392/11 - 1393/6