شهاب الدین تاتاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شهاب الدین تاتاری

محل سکونت: خراسان شمالی - شیروان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابرس سازمان تعاون روستائی استان خراسان شمالی 1387/7 - 1390/12
کارشناس صدور و خسارت شرک بیمه سینا - شعبه شیروان 1392/3 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 14.24
شیروان 1388 - 1390