ایرج سهرابی اصل

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ایرج سهرابی اصل

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 17.57
آزاد ایلخچی 1391 - 1393