علی علیزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی علیزاده

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست فنی شرکت کلیدون ایرانیان 1393/2 - 1393/4
پیمانکار اجرایی شرکت RGB 1392/3 - 1392/11
مربی برق سازمان آموزش فنی و حرفه ای 1370/5 - 1374/2
مسئول تابلوهای برق شرکت مهندسی طاهر نوین 1378/9 - 1388/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق
– دیپلم – معدل: 14.77
1368 - 1372