علیرضا صدوقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا صدوقی

محل سکونت: کردستان - قروه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول ناظر معدن سنگ ساختمانی 1389/12 - 1389/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معدن اکتشاف
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
کردستان 1394 - 1396
معدن استخراج
– کارشناسی – معدل: 14.00
شهید دادبین 1389 - 1391
معدن اسخراج
– کاردانی – معدل: 13.00
شهید دابین 1387 - 1389
معدن
– دیپلم – معدل: 17.54
1385 - 1387