علی بوزانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی بوزانی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت دارویی پارس 1387/12 - 1389/11
کارشناس حسابداری شرکت اشکان شیمی اصفهان 1389/12 - 1391/12
سرپرست دایره حسابداری بهای تمام شده شرکت عمران آبشار اسپادانا 1391/12 - 1394/12
حسابدار قانونی شرکت فرادی دارو 1389/12 - 1389/12
حسابدار قانونی شرکت دژکوب پارس 1392/12 - 1393/11
حسابدار قانونی تعاونی مسکن پرستاران اصفهان 1392/12 - 1394/11
حسابدار قانونی شرکت کالای خانه پایا پارس 1393/12 - 1394/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری همه گرایش ها
– کارشناسی – معدل: 17.00
راغب اصفهانی 1388 - 1390