محمد جهانبازی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد جهانبازی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق حقوق
– کارشناسی – معدل: 13.00
مفید 1390 - 1394