سهیل امیرشاهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سهیل امیرشاهی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - مراغه

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
اقتصاد نظری
– کارشناسی – معدل: 0.00
تبریز 1393 - 1397