مینو شاهین نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مینو شاهین نژاد

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 16.78
شهید اشرفی اصفهانی 1390 - 1394