مجتبی نکویی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجتبی نکویی زاده

محل سکونت: فارس - فسا

جنسیت: مرد