نگین حسن زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نگین حسن زاده

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس زبان انگلیسی آموزشگاه زبان کیش وی 1391/3 - 1393/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 17.25
شهرقدس 1388 - 1392