پیوند حسین زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پیوند حسین زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
واحد سیستم ها و روش ها شرکت سروش رسانه (وابسته به صدا و سیما) 1393/6 - 1394/12
اپراتور کامپیوتر دفتر اسناد رسمی 1436 تهران 1388/1 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 12.97
پیام نور (ورودی سراسری ) 1386 - 1393