حسن حاج علی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسن حاج علی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کاربر فاوا ارتش جمهوری اسلامی ایران 1393/5 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 13.80
شهید شمسی پور 1387 - 1390
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 13.53
دارالفنون 1390 - 1392