فرزانه خرسندنیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرزانه خرسندنیا

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول صدور بیمه بیمه کارآفرین 1391/1 - 1391/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیلات تکثیر و پرورش
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.57
دانشگاه تهران 1391 - 1393