زهرا میرزایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا میرزایی

محل سکونت: مرکزی - اراک

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 16.06
اراک 1389 - 1393