عالیه عباسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عالیه عباسی

محل سکونت: اصفهان - اصفهانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر کنترل کیفیت ترام چاپ سپاهان 1392/8 - 1393/9
مدیر تولید شرکت مهندسی توزین توان سنجش(ترازوی دیجیتال محک) 1387/4 - 1391/12
رئیس کنترل کیفیت شرکت مادیران 1384/3 - 1387/4
کارشناس برق صنعت گستران آسیا 1383/10 - 1384/3
مدیر دفتر اصفهان نمایندگی فروش آیفون تصویری تک نما 1393/11 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 14.37
آزاد اسلامی نجف آباد 1376 - 1380
صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
آزاد اسلامی نجف آباد 1392 - 1394