هادی برادران مهرابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هادی برادران مهرابادی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه کارگاه ریخته گری آسا 1389/3 - 1391/1
مشاور اجرایی شرکت پارس کوبان 1391/5 - 1392/2
سرپرست آزمایشگاه کارخانه کاشی زرین 1392/5 - 1392/10
مدیر تولید شرکت آمل کربوراندوم 1392/2 - 1392/5
سرپرست ممبران سازی و قالب فلزی کارخانه چینی مقصود 1393/3 -
استاد دانشگاه دانشگاه علمی کاربردی مقصود 1393/6 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مواد ریخته گری
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
علم و صنعت تهران 1388 - 1391
مهندسی مواد سرامیک
– کارشناسی – معدل: 14.45
تبریز 1383 - 1388