اسماعیل داودابادی فراهانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اسماعیل داودابادی فراهانی

محل سکونت: مرکزی - اراک
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک خودرو مکانیک خودرو
– کاردانی – معدل: 14.13
دانشکده فنی امیر کبیر اراک 1388 - 1390