رضا حنایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا حنایی

محل سکونت: خوزستان - اهواز
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 13.00
اسلامی 1388 - 1391